Proces

Et projekt forløber typisk gennem følgende faser: Introduktion, indsamling af informationer, konkretisering af opgave, idegenerering, skitsering, forslag, model, detaljering, prototype, tilpasning til produktion, 0-serie, tilpasning, produktionsstart.

Designerens arbejde er størst i starten hvor opgaven konkretiseres og ideer og løsninger skitseres.

Design beslutninger skal tages på højest muligt plan i virksomheden.
Det er derfor en god idé at oprette en styregruppe for projektet, bestående af beslutningstageren, repræsentant(er) fra udviklings afdelingen og designeren.
Gennem hele processen er det vigtigt at der løbende holdes projekterings møder i styregruppen. Dermed sikres det at de vigtigste ideer og principper i produktet fastholdes og realiseres.

Detaljen afgør ofte om et produkt bliver en succes eller ej. Derfor er det vigtigt at designeren deltager ved fastlæggelse og godkendelse af detaljerne i projektet.
Senere i processen deltager designeren i beslutninger om mindre tilpasninger, planlægning af markedsføring m.v..

Som afslutning på projektet er det givtigt at opsummere projekt forløbet, for dermed at kunne komme problemer i forkøbet ved fremtidige udviklingsprojekter.